În primul rând, să trăiască josnicul mirificul oraş Costanţa: Oraşul ROMILOR!

ne le trăiască Oana campioana!

O acţiune memorabilă: mânjeşti un zid, ca să se oprească o exploatare minieră! RM

Un meniu cu Jach Daniel’s: JD

Să trăiască domnul Marius: Brutarie

Şi să trăiască R8-ul din faţă de la Hotel Ibis. Fără număr să trăiască!

Şi nu în ultimul rând, să trăiască şi Shadow! 😉